top of page
uttalelse vedrørende hendelse med bålfyring ved rogen

Under en kanotur i slutten av august 2022 hadde vi – Jan og Mattis – en overnatting på sydsiden av innsjøen Rogen i Rogens Naturreservat i Sverige. Her fant vi en fin leirplass hvor det også var en velbrukt bålplass med steinring. På kvelden fyrte vi et enkelt bål her, basert på tørre kvister og greiner vi fant på bakken. Det samme gjorde vi morgenen etter, før vi brøt leir og padlet vestover og inn i Femundsmarka, selvsagt etter at bålet var forsvarlig slukket.
 

I etterkant har vi fått kunnskap om at det er totalt bålforbud i Rogens Naturreservat, med unntak av opparbeidede, merkede bålplasser. Den bålplassen vi valgte var godt brukt fra før, men altså ikke av de godkjente. Som ivrige friluftsfolk er vi svært opptatt av sporløs ferdsel, noe som ble etterlevet også i dette tilfellet. Til tross for at bålet ble fyrt på en velbrukt bålplass og på en etter vår mening ansvarlig måte er det likevel ingen unnskyldning for at vi ikke satte oss inn i de lokale bestemmelser for naturreservatet.

Hendelsen er dokumentert på vår YouTube-kanal, og det har følgelig kommet en reaksjon fra svenske myndigheter. Vi legger oss flate og beklager, og aksepterer uten diskusjon denne reaksjonen. Vi handlet i beste mening, og stiller oss på generelt grunnlag bak alle tiltak som bidrar til vern av sårbar natur. 

Vi henviser også til en YouTube-episode der vi tar en prat med Sindre Kolstad Valan, som er nasjonalparkforvalter for Femundsmarka Nasjonalpark. Her snakker vi om atferd og bålfyring i sårbar natur.

Lenke til YouTube-episode om atferd og bålfyring

Lenke til lokale forskrifter for Rogens Naturreservat

bottom of page